2017: ‘ Heleen is een klantvriendelijke, servicegerichte collega met grote inzet en professionaliteit’

Heleen Kouwenhoven heeft van 01-02-2016 tot 01-02-2017 binnen meerdere teams en projecten een ondersteunende rol vervuld.

Heleen heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:
* Onderhouden van diverse administraties zoals medewerkeradministratie, autorisatieverzoeken inclusief
afhandeling, beheer en uitleen laptops, contractadministratie externe medewerkers;
* Management ondersteunende taken zoals onboarden medewerkers, agendabeheer, e-mailbeheer van leidinggevenden tijdens vakanties, controle HR-administratie, reguliere controle security/autorisaties van medewerkers, interne verhuizingen afhandelen;
* Ondersteuning bij organiseren Kennisdelingssessies, workshops (uitnodiging, regelen faciliteiten en ruimte, reacties bijhouden etc), vergaderingen, team events;
* Communicatie richting medewerkers c.q. teams, communicatieplan en uitvoering hiervan binnen de projecten.

Heleen is zeer gedreven en accuraat. Ze heeft een innemende, vriendelijke wijze van communiceren en samenwerken. Als leidinggevende en collega heb ik Heleen leren kennen als een klantvriendelijke, servicegerichte medewerkster die haar werk altijd met grote inzet en professionaliteit heeft verricht.

Wij hebben de opdracht helaas moeten beëindigen omdat er bankbreed besloten is om ondersteunende functies af te bouwen. Heleen heeft al voortijdig, voor beëindiging van haar contract bij ABN AMRO, een andere passende functie weten te vinden bij een ander bedrijf.

Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de continuïteit van passende werkzaamheden en werkomgevingen voor Heleen geen probleem zal zijn en wensen haar alle goeds toe.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

Martine A. de Min
Teamlead Information & Content
IT Solutions NL/TOPS Channels/Transaction & Content

2016: ’Heleen heeft de rol van professionele, vasthoudende PMO uitstekend ingevuld’

Bij het succesvol realiseren van een drastische reorganisatieprogramma voor een bancaire opdrachtgever is de rol van een professionele, vasthoudende PMO cruciaal. Heleen heeft deze rol uitstekend ingevuld. Haar kennis, ervaring en consequente uitvoering maakte nauwkeurige afspraken, de vastlegging daarvan en monitoring goed mogelijk. Daarbij zorgde de zorgvuldige vastlegging van de afspraken voor onomkeerbare besluitvorming en was het verloop van de uitvoering hiervan uitstekend te volgen. Ondanks haar krachtige persoonlijkheid past Heleen zich gemakkelijk aan en kan ze goed met verschillende type collega’s omgaan, waardoor haar toegevoegde waarde breed in de organisatie uitstekend tot zijn recht komt.

Reinier Visser
Partner ProMinded BV
Volendam

2014: ‘Heleen voert haar opdracht met veel energie uit’

Heleen is een collega die met veel energie een opdracht uitvoert. Met haar werkervaring is ze snel ingewerkt en weet goed prioriteiten te stellen. Ze voelt zich betrokken en gaat integer om met vertrouwelijke zaken. Naast haar zorgzame karakter heeft ze een krachtige persoonlijkheid en geeft daarbij duidelijk haar grenzen aan.

Zowel op een individuele klus als in een team is Heleen in haar kracht. Daarbij geeft ze geregeld feedback aan collega’s gericht op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit in combinatie met haar grote brok aan ervaring in het secretaressevak, maakt dat Heleen ook als coach in het vakgebied kan acteren. Haar volgende stap met de Lean-methodiek maakt Heleen een nog sterkere aanwinst voor het team.

Markje Hoekstra
Teamleider Portfolio Office CRM Distributie

2014: ‘Heleen begrijpt hoe ze moet omgaan met verschillende typen managers’

Heleen is een zeer zelfstandige assistente, die op een heel volwassen wijze haar werk invult. Ze is, door gericht vragen te stellen en zich te interesseren, binnen korte tijd in staat om te begrijpen wat belangrijk is voor de ander en wat niet. Dit maakt het voor haar mogelijk om bijvoorbeeld afspraken te prioriteren, specifieke aandacht te geven aan kritieke zaken, etc.
Heleen is punctueel en heel precies. Ze begrijpt hoe ze om kan/moet gaan met verschillende typen managers, en kan dat ook aan anderen duidelijk maken. Hierdoor coacht ze waar nodig ook haar directe collega’s. LEAN en haar achtergrond als assistente gaan een heel krachtige combinatie worden.

Hardy Seinhorst
Programma Manager CRM/Distributie

2008: ‘Werken met Heleen is echt teamwerk’

Heleen Kouwenhoven is een effectieve en pro-actieve management assistente. Ze pakt zaken al op voordat je er zelf om hebt gevraagd. Bovendien combineert zij haar toegewijde werkhouding met een prettige, opgeruimde persoonlijkheid. Dat maakt werken met Heleen tot echt teamwerk!

Doede Vierstra
CFO N.V. Nuon

2007: ‘Ik ga haar bijzonder missen’

Gedurende een periode van ruim 9 weken heeft Heleen Kouwenhoven mij ondersteund bij Nuon. In die periode vervulde ik op ad-interimbasis de functie van Corporate Controller. Ik heb Heleen leren kennen als een betrouwbare, pro-actief meedenkende en buitengewoon professionele collega. In de betreffende periode heeft zij tevens op professionele wijze gezorgd voor een naadloze overdracht aan een externe collega. Ik kan dus zondermeer zeggen dat zij mij fantastisch door een zeer drukke periode heen heeft geholpen. Ik ga haar bijzonder missen!”

Paul Gaalman

Corporate Financial Accounting

N.V. Nuon

2007: ‘ Onze samenwerking was zeer natuurlijk en transparant’

De samenwerking met Heleen was zeer natuurlijk en transparant. Op basis van mijn opmerkingen, mijn post en e-mails werden een groot aantal zaken door Heleen al opgepakt, zelfs voordat ik dit zou kunnen vragen”, aldus George de Groot (portfoliomanager bij ABN AMRO).
Heleen is een mensen-mens; ze wil graag zorgen, mensen ondersteunen, opdat het team beter functioneert. Zij regelt uitvoeringszaken tot in de puntjes en ze houdt daarbij kwaliteit en de tijdskaders goed in de gaten. Dat neemt niet weg dat zij ook beslissingen durft te nemen die soms minder ‘pleasing’ zijn als een situatie daarom vraagt.

Heleen is altijd bereid een stapje harder te zetten en toont initiatief in haar werk. Ze gaat uitdagingen aan en weet deze tot een goed resultaat te brengen. Haar inzet wordt gekenmerkt door een groot organisatietalent en een grote mate van ordening waardoor zij naderhand zaken snel terug kan vinden. Kortom, een (project-)assistente die ik iedereen aan kan bevelen.

George de Groot
Portfolio Manager CS / ISAP / RMD / CIL
Transaction Banking – Delivery Management